Hướng dẫn Tài Chính Khởi Nghiệp

Hướng dẫn Tài Chính Khởi Nghiệp

Hướng dẫn Tài Chính Khởi Nghiệp

Bài 01: Nhập Môn Cùng Nguyễn Duy Hưng

Bài 02: Con Đường Khởi Nghiệp

Bài 03: Thị Trường Chứng Khoán

Bài 04: Triết Lý Đầu Tư Của Cá Nhân

Bài 05: Triết Lý Đầu Tư Của Tổ Chức

Bài 06: Rủi Ro Thị Trường & Phân Bố Tài Sản

Bài 07: Huy Động Vốn

Bài 08: Kiểm Soát Cảm Xúc & Căng Thẳng

Bài 09: Gợi Ý Đầu Tư Với 50 Triệu Đầu Tiên

Bài 10: Chúc Các Bạn Thành Công


Xem chi tiết khóa học

Nhận xét

Nhận Xét Chi Tiết

totmare.com - Tiết kiệm cùng bạn
totmare.com
Logo
Register New Account
Reset Password