Phân tích kỹ thuật trong chứng khoán

Phân tích kỹ thuật trong chứng khoán

Phân tích kỹ thuật trong chứng khoán

Bạn sẽ học được gì?

Phân tích kỹ thuật trong chứng khoán
Biết cách chọn thời điểm hợp lý để thực hiện hạt động mua/bán trên sàn chứng khoán
Nắm bắt xu hướng của thị trường chứng khoán
Xây dựng kế hoạch đầu tư ngắn hạn và trung hạn
Hiểu rõ các đường chỉ báo kỹ thuật cơ bản trong chứng khoán

Giới thiệu khóa học

Bạn có biết rằng:

Hơn 100 triệu USD: là số tiền được giao dịch hằng ngày ở hai sàn chứng khoán HOSE và HNX
Gần 5%: Là tỷ lệ công dân Việt Nam tham gia đầu tư vào thị trường chứng khoán
Khoảng 13.4%: Là tỷ lệ lợi nhuận năm 2016 của các nhà đầu tư ở Việt Nam
Nếu bạn yêu thích chứng khoán và đang là:
Người muốn có cách tiếp cận khác với thị trường chứng khoán
Người cần nâng cao kỹ năng đầu tư chứng khoán
Người muốn nâng cao hiểu biết về chứng khoán
NgườI yêu thích thị trường tài chính để đầu tư
Người có số vốn nhàn rỗi không nhiều
Hãy tìm hiểu khóa học Phân tích kỹ thuật trong chứng khoán ứng dụng vào thị trường chứng khoán Việt Nam được hướng dẫn chuyên sâu và chi tiết bởi Giảng viên: MBA – Jenifer Trần (phòng mô giới chứng khoán ngân hàng Quân đội (MBS), Trưởng phòng quỹ đầu tư ASHAHI

Lợi ích sau khóa học Phân tích kỹ thuật trong chứng khoán
Người có số vốn nhàn rỗi không nhiều
Chọn thời điểm mua/bán hợp lý chứng khoán
Xác định xu hướng của thị trường chứng khoán
Xây dựng kế hoạc đầu tư cho ngắn hạn và trung hạn
Thành thạo các đường chỉ báo kỹ thuật cơ bản

Nội dung khóa học

Bài 1: Hướng dẫn sử dụng phần mềm MetaStock
Bài 2: Các nguyên lý cơ bản trong Phân Tích Kỹ Thuật 1
Bài 3: Case Study 1
Bài 4: Các nguyên lý cơ bản trong Phân Tích Kỹ Thuật 2
Bài 5: Case Study 2
Bài 6: Hướng dẫn ứng dụng đường chỉ báo Moving Average (MA) bài 1
Bài 7: Hướng dẫn ứng dụng đường chỉ báo Moving Average (MA) bài 2
Bài 8: Case Study 3
Bài 9: Hướng dẫn ứng dụng đường chỉ báo BB bài 1
Bài 10: Hướng dẫn ứng dụng đường chỉ báo BB bài 2
Bài 11: Case Study 4
Bài 12: Các mẫu hình nến căn bản trong chứng khoán Việt Nam bài 1
Bài 13: Các mẫu hình nến căn bản trong chứng khoán Việt Nam bài 2
Bài 14: Hướng dẫn ứng dụng đường chỉ báo MACD bài 1
Bài 15: Hướng dẫn ứng dụng đường chỉ báo MACD bài 2
Bài 16: Case Study 5
Bài 17: Hướng dẫn ứng dụng đường chỉ báo RSI bài 1
Bài 18: Hướng dẫn ứng dụng đường chỉ báo RSI và trung bình RSI bài 2
Bài 19: Case Study 6
Bài 20: Hướng dẫn ứng dụng nhóm đường chỉ thị xung lực và nhóm đường chỉ thị sức mạnh dòng tiền
Bài 21: Hướng dẫn ứng dụng đường chỉ báo ADX bài 1
Bài 22: Hướng dẫn ứng dụng đường chỉ báo ADX bài 2
Bài 23: Case Study 7
Bài 24: Mô hình đồ thị giá bài 1
Bài 25: Mô hình đồ thị giá bài 2
Bài 26A: Case Study 8
Bài 26B: Case study 8 (TT)
Bài 27: Hướng dẫn ứng dụng dãy số Fibonacci bài 1
Bài 28: Hướng dẫn ứng dụng dãy số Fibonacci bài 2
Bài 29: Hướng dẫn ứng dụng dãy số Fibonacci bài 3
Bài 30: Tổng kết 1
Bài 31: Tổng kết 2
Bài 32: Tổng kết 3

Link đăng ký khóa học

Phân tích kỹ thuật trong chứng khoán

Last price update: 2022-01-26 03:37:20
Nhận xét

Nhận Xét Chi Tiết

totmare.com - Tiết kiệm cùng bạn
totmare.com
Logo
Register New Account
Reset Password