TP.HCM: Dạy học và kiểm tra đánh giá thông minh


TP.HCM: Dạy học và kiểm tra đánh giá thông minh - Ảnh 1.

Một tiết học về trí tuệ nhân tạo (AI) tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, quận 5, TP.HCM – Ảnh: NHƯ HÙNG

Đề án này hướng đến mục tiêu tạo nguồn nhân lực cho thành phố thông minh, hiện đại và hội nhập quốc tế; hỗ trợ người dân dễ dàng tiếp cận giáo dục; nâng cao nhận thức của mọi người trong xã hội về tầm quan trọng của giáo dục thông minh.

Cụ thể: giai đoạn 2021-2025: xây dựng hệ thống quản lý giáo dục, dạy học thông minh, như cơ sở dữ liệu ngành giáo dục thành phố, kết nối các trường, điều hành hoạt động giáo dục với giải pháp công nghệ thông tin qua trung tâm điều hành, sổ sách điện tử, hệ thống quản trị trường, lớp, cơ sở vật chất phải liên thông, đồng bộ và chia sẻ. Dạy học và kiểm tra đánh giá thông minh, lớp học thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) xây dựng phần mềm dạy học, dạy học trực tuyến…

Giai đoạn 2025-2030: Xây dựng chương trình dạy học hiện đại: STEM, tự động hóa ứng dụng, các chương trình cơ bản về AI…; xây dựng phòng thí nghiệm ứng dụng phần mềm mô phỏng, thí nghiệm hiện đại; ứng dụng AI và BigData xây dựng hệ thống thi, kiểm tra khảo sát

Đề án cũng đưa ra những nhiệm vụ giải pháp thực hiện như: xây dựng hệ thống quản lý giáo dục thông minh, xây dựng hệ thống giáo dục thông minh (về học liệu và phần mềm); tuyên truyền; huy động các nguồn lực tham gia phát triển như xã hội hóa giáo dục, sự hỗ trợ các tổ chức quốc tế…Source link

Nhận xét

Nhận Xét Chi Tiết

Cửa Hàng Nhiều Người Mua
totmare.com - Mua sắm tiết kiệm
totmare.com
Logo
Register New Account
Reset Password